Wydawca treści Wydawca treści

historia

Nadleśnictwo Turawa w obecnych granicach zostało utworzone 1 stycznia 1973 roku,  zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych. Powstało z trzech nadleśnictw: Jełowa, Kuźnice Kluczborskie i Turawa, które stworzono w 1945 roku. Do 5 listopada 1974 roku nadleśnictwo nosiło nazwę Jełowa z siedziba w Turawie.

Nie istnieje możliwość scharakteryzowania okresu przed rokiem 1945 z powodu braku danych. Obręby Jełowa i Kuźnice Kluczborskie stanowiły dawne lasy państwowe, a obręb Turawa znajdował się w rękach właścicieli prywatnych. Po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z dn. 12 grudnia 1944 roku o nacjonalizacji lasów, nastąpiło upaństwowienie. Część obecnego leśnictwa Kadłub Turawski była własnością emerytowanego oficera armii niemieckiej o nazwisku Auloch. Pozostałe grunty stanowiły cześć majoratu Turawa, znajdującego się w posiadaniu znanego na Śląsku rodu Garnier.