Wydawca treści Wydawca treści

nasiennictwo i selekcja

drzewostany zach

Dodał: Irena Kurek Dodano: Pn, 11 lut 2013 11:25

 

 

 

Drzewostany zachowawcze

Nadleśnictwo Turawa

 

Jedne z najstarszych drzewostanów z przewagą sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Turawa zostały uznane jako drzewostany zachowawcze. Warunkiem zakwalifikowania fragmentu lasu do tej kategorii jest jego wyjątkowe zróżnicowanie genetyczne powstałe w wyniku wielopokoleniowego procesu dostosowania się gatunków i populacji do warunków lokalnych.

 

Utrzymanie wysokiego zróżnicowania genetycznego jest podstawowym warunkiem realizacji koncepcji trwale zrównoważonego rozwoju, która została określona w międzynarodowej konwencji o różności biologicznej. Różnorodność biologiczna jako cecha ekosystemów leśnych determinuje ich trwałość i zdolność do ewolucji w zmieniającym się środowisku.

 

Turawskie drzewostany zachowawcze spełniają więc ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz odtwarzaniu ekosystemów leśnych i populacji rodzimych gatunków użytkowanych w ich naturalnym środowisku. O wyjątkowej wartości genetycznej „wiekowych" drzewostanów w Nadleśnictwie Turawa świadczy ich rodzimość i wartość fenotypowa. Cechy te zapewniają przetrwanie w lokalnym środowisku.

 

Drzewostany zachowawcze nie są objęte planem cięć i aż do naturalnego rozpadu biologicznego będą służyły hodowli przyszłych pokoleń drzew. Z zebranych nasion zostanie wyprodukowany materiał sadzeniowy, który zapewni przekazanie najlepszych cech przyszłym pokoleniom lasu.

 

Nie bez znaczenia jest także wartość krajobrazotwórcza i estetyczna drzewostanów zachowawczych ze względu na ich imponujący wiek:  Leśnictwo Dębiniec Oddz. 163 c – 216 lat, Oddz. 163 h – 216 lat, Oddz. 163 a – 166 lat; Oddz. 137 h – 186 lat; Leśnictwo Laskowice Oddz. 34 b – 167 lat.  Niektóre z drzew, jak łatwo policzyć, rosną już  od roku 1797! Światowe leśnictwo jako gałąź gospodarki było jeszcze w kołysce, a kolejne 7 pokoleń leśników dołożyło wszelkich starań byśmy mogli podziwiać piękno natury w najlepszym wydaniu.  

 

Opracował mgr inż. Henryk Ostrowski