Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzeniem nr 4/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r., Zn. spr. ZO.0152.3.2016, na terenie Nadleśnictwa Turawa za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ uznano:

- wszystkie lasy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym /kategoria HCVF 1.1.b – „Obszary chronione – Lasy w parkach krajobrazowych"/  - 8970,89 ha

- wszystkie lasy wodochronne /kategoria 4.1 – „Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych – Lasy wodochronne / - 12110,45 ha

 

Zarządzeniem nr 3/16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16 lutego 2016 r., Zn. spr. ZO.0152.2.2016, na terenie Nadleśnictwa Turawa za ekosystemy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne uznano:

- Ekosystemy referencyjne /wskaźnik 6.4.1/ – wszystkie lasy na siedliskach LMb i BMb - 171,96 ha;

 - Strefy ochronne i powierzchnie ochronne /wskaźnik 6.2.10/ - 2715,06 ha (Leśnictwo Laskowice – lasy wodochronne, Leśnictwo Bierdzany – lasy wodochronne, Leśnictwo Marszałki – „Fazaniec", Leśnictwo Jełowa – bagno).

mapa lasów referencyjnych Nadleśnictwa Turawa

 

Lasy HCVF

Interaktywna mapa RDLP w Katowicach