Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzeniem nr 30/14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r., Zn. spr. ZO-732-FSC-14/14, na terenie Nadleśnictwa Turawa za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ uznano:

- wszystkie lasy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym /kategoria HCVF 1.1.b – „Obszary chronione – Lasy w parkach krajobrazowych"/  - 8917,66 ha

- wszystkie lasy wodochronne /kategoria 4.1 – „Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych – Lasy wodochronne / - 11822,72 ha

 

Zarządzeniem nr 2/14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 03 lutego 2014 r., Zn. spr. ZO-732-FSC-3/2013, na terenie Nadleśnictwa Turawa za lasy referencyjne i powierzchnie ochronne uznano:

- Lasy referencyjne /wskaźnik 6.4.1/ – wszystkie lasy na siedliskach LMb i BMb - 167,69 ha;

 - Strefy ochronne i powierzchnie ochronne /wskaźnik 6.2.10/ - 2651,07 ha:

 - Leśnictwo Laskowice – lasy wodochronne - 1319,06 ha,

 - Leśnictwo Bierdzany – lasy wodochronne – 1319,82 ha,

 - Leśnictwo Marszałki – „Fazaniec" – 6,02 ha,

 - Leśnictwo Jełowa – bagno – 6,17 ha.

mapa lasów referencyjnych Nadleśnictwa Turawa

 

Lasy HCVF

Interaktywna mapa RDLP w Katowicach