Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Turawa
PGL LP Nadleśnictwo Turawa
77 42 12 037, 77 42 12 011, PAD 883 390 503
77 42 12 074

ul. Opolska 35

46-045 Turawa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Turawa
mgr inż. Jarosław Żaba
77 42 12 011
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Grzegorz Bielecki
77 42 12 011
Główna Księgowa
mgr Ewa Kulawik
77 42 12 011
Sekretarz
mgr inż. Ewa Kampa
604 549 041

Pion Nadleśniczego

Joanna Kotuła
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 77 42 12 011
mgr Stanisław Waluś
Inżynier Nadzoru
Tel.: 608 065 499
mgr inż. Marcin Kurek
Inżynier Nadzoru
Tel.: 660 728 974
inż. Krzysztof Kuleta
Komendant Straży leśnej
Tel.: 668 322 695
mgr inż. Jerzy Woszczyński
Strażnik Leśny
Tel.: 696 418 015

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Irena Kurek
Specjalista Słuzby Leśnej ds. Hodowli, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 536 583 870
Olgerd Wawrzynek
Specjalista Słuzby Leśnej ds. Ochrony lasu, Szkód łowieckich
Tel.: 696 418 021
Józef Wiącek
Specjalista Słuzby Leśnej ds. Stanu posiadania, LMN, Gosp. łąkowo-rolnej
Tel.: 668 115 163
mgr inż. Adrian Kaczmarczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. Pozyskania drewna, funduszy unijnych, łowiectwa
Tel.: 696 422 561
mgr inż. Barbara Kręcisz
Specjalista Służby Leśnej ds. Marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 696 422 571

Pion Głównej Księgowej

mgr Małgorzata Bartyla
Księgowa
Tel.: 77 42 12 011
mgr Edyta Kupka
Specjalista ds. Obrotu Drewnem
Tel.: 77 42 12 011
Beata Czech
Starsza Księgowa
Tel.: 77 42 12 011
mgr Karina Tarara
Starsza Księgowa:
Tel.: 77 42 12 011
Ewa Wiącek
Kasjer
Tel.: 536 806 621

Pion Sekretarza

Lidia Kubiciel
Specjalista ds. administracji
Tel.: 77 42 12 011
Beata Żaba
Specjalista ds. administracji
Tel.: 77 42 12 011
Adam Ponitka
robotnik gospodarczy
Tel.: 602 495 488