Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

  • Na terenie Nadleśnictwa Turawa występują pomniki przyrody (8 drzew), w tym uznawany za najstarszy - dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) w Polsce, występujący w leśnictwie Rzędów (zdjęcie poniżej).

 

 

Wykaz pomników przyrody powołanych na gruncie Nadleśnictwa:

 

Podstawa prawna, oznaczenie dziennika urzędowego, data utworzenia

 

Położenie - miejscowość

Gatunek

Uwagi

Orzeczenie WRN w Opolu nr 42 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 lutego 1954 r Nr 1, poz. 6

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 32

Jełowa

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Orzeczenie WRN w Opolu nr 42 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 lutego 1954 r Nr 1, poz. 6

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 32

Jełowa

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Decyzja WRN w Opolu nr 70 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 sierpnia 1954 r Nr 8, poz. 43

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 48

 Rzędów

 

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea

 

„Klemens"

Uważany za najstarszy w Polsce (C. Pacyniak: „Najstarsze drzewa w Polsce" Wydaw. PTTK "Kraj", Warszawa 1992.)

Orzeczenie WRN w Opolu nr 80 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 sierpnia 1954 r Nr 8, poz. 43

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 59

Jełowa

 

Modrzew europejski

Larix decidua

 

Orzeczenie WRN w Opolu nr 70 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 sierpnia 1954 r Nr 8, poz. 43

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 64

Laskowice

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Orzeczenie WRN w Opolu nr 70 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 10 sierpnia 1954 r Nr 8, poz. 43

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 65

Laskowice

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Orzeczenie WRN w Opolu nr 226 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 28 czerwca 1960 r Nr 6, poz. 40

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 149

Kadłub Turawski - Poliwoda

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Orzeczenie WRN w Opolu nr 293 – Dz. Urz. WRN w Opolu z dnia 12 lutego 1962 r Nr 1, poz. 16

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 X 2005 r. – dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231 z 2005 r. nr rej. 191

Turawa

Dąb szypułkowy

Quercus robur