Aktualności Aktualności

Powrót

szacowanie szkód

szacowanie szkód

UWAGA!

 

Zmiana MIEJSCA składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele oraz sarny.

 

W związku z kolejną nowelizacją prawa łowieckiego od dnia 23 sierpnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, a nie tak jak dotychczas do organu wykonawczego gminy właściwej (wójt, burmistrz) ze względu na miejsce ich wystąpienia.
Do Nadleśnictwa Turawa należy składać wnioski dotyczące szkód, które wystąpiły wyłącznie na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Kuźnice.

(art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2018 r., poz. 1507)

„Wniosek zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.”

Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy